www.kisbu.edu.tr
info@kisbu.edu.tr
+90 392 233 55 22 |+90 544 403 80 07

KIBRIS SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ

Lefkoşa’da 2014 yılında kurulan Kıbrıs Sosyal Bilimler Üniversitesi(KISBÜ) 4 fakülte ve 8 bölüm ile eğitim-öğretim vermeye devam etmektedir.

1000 öğrencisi, 16 öğrenci kulübüyle gelişen, genç ve dinamik bir üniversite hedefiyle yıl içerisinden birçok faaliyete imza atan KISBÜ, Kıbrıs’ın en sosyal üniversitelerinden birisidir.

Akademik kadrosuyla geleceğe yön veren üniversite sosyal bilimler alanında Dünya’da marka olmayı hedeflemektedir.

Bu sebeple yıl içerisinde birçok sosyal bilimler sempozyumuna ev sahipliği yapmakta ve sosyal bilimler alanında birçok bildirinin akademik camiaya kazandırılmasında öncülük etmektedir.

Yerleşke içerisinde spor alanları, kütüphane, okuma salonu, konferans salonu, kantin hizmetleri ve aktivite merkezi yer almaktadır.

Kıbrıs Sosyal Bilimler Üniversitesi(KISBÜ) bölümleri hakkında detaylı bilgi ise şu şekildedir.

 

HUKUK FAKÜLTESİ

Kıbrıs Sosyal Bilimler Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim hayatına 2016-2017 akademik yılında ilk öğrencilerini alarak başladı. Adanın en genç vakıf üniversitelerinden biri olarak, öncelikle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Türkiye’deki üniversitelerle işbirlikleri kurulması yoluna gidildi.

Fakültemizde hukuk öğrenimi dört yıl (sekiz yarıyıl) olup, eğitim dili Türkçedir. Bununla birlikte, öğrencilerimizin temel İngilizce öğrenimi alarak yabancı dilde de kendilerini ifade etmelerine katkı sağlanmaktadır.

Fakültemizin öğretim programı Türk Hukuku’nu esas almakta ve Türkiye’deki Hukuk Fakültesi programlarıyla büyük ölçüde örtüşmektedir. Bu bakımdan lisans ve lisansüstü öğrenimlerini Türkiye’nin önde gelen Hukuk Fakülteleri’nde tamamlamış bir öğretim üyesi kadrosu oluşturulmuştur. Genç bir vakıf üniversitesi olarak, akademik kadromuz her geçen gün daha da genişlemekte ve güçlenmektedir.

Fakültemizde verilmekte olan hukuk öğretiminin en temel amacı, öğrencilerimizin hukuk bilgisini ve görgüsünü en üst düzeye çıkarmak olarak belirlenmiştir. Öte yandan vermekte olduğumuz temel hukuk eğitimi, iyi bir hukukçunun sahip olması gereken güncel ve kapsamlı bilgi birikimini sağlamak gayesine uygun olan seçmeli dersler ile desteklenmektedir. Bu bağlamda öğrencilerimize ekonomi, siyaset, sosyoloji ve tarih alanlarından çeşitli seçmeli dersler sunulmaktadır. Böylece öğrencilerimizin aldıkları temel hukuk eğitimini daha iyi içselleştirmeleri ve karşılaştıkları sorunlara eleştirel yaklaşabilmeleri amaçlanmaktadır.

Mezunlarımız, gerekli koşulları yerine getirmek suretiyle kamu ve özel sektörün çeşitli alanlarında iş bulabilme olanağına sahiptir. Türkiye’de ve KKTC’de avukatlık yapabilme imkânının yanı sıra hakim, savcı veya öğretim üyesi olarak kariyerlerine devam edebilirler. Bunun yanında kaymakamlık başta olmak üzere, kamu sektörünün çeşitli alanlarında yönetici olarak görev yapma, sermaye piyasası ve bankacılık alanlarında uzmanlık ve müfettişlik mezunlarımızın kariyer seçenekleri arasında yer almaktadır.

Fakültemiz diplomasının Türkiye’de herhangi bir denklik sorunu bulunmamaktadır.

REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK BÖLÜMÜ

Rehberlik ve psikolojik danışmanlık;  günümüzde ve gelecekte çok ihtiyaç duyulan/duyulacak olan meslek alanlarından biridir. Meslek ünvanları  “Psikolojik Danışman” olan bölüm mezunlarımız, hizmet sektöründe yer alan insan odaklı bütün işlerde yetkinlikle çalışabilecek bilgi ve becerilere sahip olacak şekilde yetiştirilmektedirler. Bu bağlamda, mesleki rehberlik, bireysel danışmanlık, grup danışmanlığı, psikolojik testler gibi psikolojik danışmanlık alanına özgü derslerin yanı sıra bölümdeki  pek çok ders  uygulamalı olarak verilmektedir. Amacımız, mezunlarımızın yalnızca okullarda rehber öğretmenler olarak değil, diğer pek çok alanda da başarıyla çalışabilmeleri için ihtiyaçları olan yeterlilikleri kazanmalarına temel hazırlamak ve destek olmaktır. Sorumlulukları; normal koşullarda, normal olarak çalışan ve yaşayan her yaştan bireylerin gelişimlerine ve yaşamlarına psikolojik olarak sağlıkla devam edebilmeleri için  yardımcı olmak olan psikolojik danışmanların çalışma alanlarına okullar, kamu ve özel kurumların insan kaynakları departmanları, rehabilitasyon merkezleri, çocuk esirgeme kurumu birimleri, aile mahkemeleri, bakım evleri, huzur evleri örnek olarak gösterilebilir.

İLAHİYAT BÖLÜMÜ

Kıbrıs Sosyal Bilimler Üniversitesi, Dini İlimler Fakültesi, İlahiyat Bölümü, 2015 yılında ilk öğrencileri ile Kıbrıs’ta eğitim hayatına başlamıştır.

Dini İlimler Fakültesi, İlahiyat Bölümü olarak ada da açılan ilk  üniversite konumundadır.

Üniversitemiz, YÖK müfredatlı olup Türkiye’deki İlahiyat fakülteleri ile denkliği bulunmaktadır.

Arapça ve Kuran’ı Kerim dersleri bölümümüzün temel dersleri olduğu için Hazırlık sınıfı açılmış ve zorunlu tutulmuştur.

Bölümümüzde ki Arapça dersleri, Ürdün’den ve Mısır’dan gelen yabancı uyruklu hocalarımız ile birebir ders şeklinde işlenmektedir. Öğrencilerimize pedagojik formasyon dersleri dönem dersleri olarak eklenmiştir.

İlahiyat Bölümü %100 burslu olarak 4 yıl öğrenim bursu şeklinde devam etmektedir. Akademik Kadrosu, alanında uzman hocalarımız tarafından oluşturulmuş, hedefimiz akademik başarı seviyesi yüksek sosyal ve girişimci birer öğrenci yetiştirmektir.

ARAPÇA ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ

Arapça Öğretmenliği, çağımızın gerektirdiği plan, program ve ihtiyaçlar dahilinde, Arapça dilinin nasıl öğretileceği hakkında açılacak olan bir bölümdür. Bölümümüzde okuyacak öğretmen adaylarının, teorik ve pratik alt yapıyla donanmış Arapça diline en üst düzeyde hakim, kaliteli birer eğitim öğretim elemanı olmaları hedeflenmektedir.

 

TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ

Türkçe Öğretmenliği Programı, 2017-2018 yılında eğitim-öğretime başlamıştır.

Türkçe Öğretmenliği Bölümü Lisans Programı’nda, “alan bilgisi, alan eğitimi” ve “öğretmenlik meslek bilgisi” dersleri bulunmaktadır. 8 yarıyıl olarak toplam 4 yılda tamamlanan program,  “alan bilgisi, genel kültür ” ve “meslek bilgisi” olmak üzere toplam 158 kredi 240 Akts ve 64 dersten oluşmaktadır.

Programda, Türk  Dil Bilgisi ( Ses Bilgisi, Şekil Bilgisi, Sözcük  Bilgisi, Cümle Bilgisi), Türk Edebiyatı ( Eski Türk Edebiyatı,  Yeni Türk Edebiyatı, Türk Halk Edebiyatı), Çocuk Edebiyatı, Dünya Edebiyatı gibi alan derslerinin yanı sıra öğretmenlik meslek bilgisi dersleri, genel kültür dersleri ve bazı dönemlerde açılması düşünülen       seçimlik dersler verilmektedir.

Program öğrencilerimiz VII. yarıyılda Okul Deneyimi, VIII. yarıyılda Öğretmenlik Uygulaması derslerini Milli Eğitim Bakanlığı ile koordineli olarak Lefkoşa merkez veya çevre ilçelerin ilköğretim okullarında yaparak kazandıkları bilgileri gözlem ve uygulamalarla pekiştirmektedirler.

 

PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ

Psikoloji Bölümünün ilk yılında psikolojiye giriş dersleri daha sonraki yıllarda ise psikoloji biliminin temelini oluşturan gelişim psikolojisi, sosyal psikoloji, örgüt psikolojisi, yetişkin psikopatolojisi, bilişsel psikoloji, nöropsikoloji, kişilik, klinik psikoloji, psikolojide etik ve sağlık psikolojisi gibi dersler alınmaktadır. Bu derslerin yanı sıra bağımlılık psikolojisi, çocuk ve ergen psikopatolojisi, adli psikoloji vb. gibi seçmeli dersler de programda yer almaktadır. Ayrıca programda, alan derslerini destekler nitelikte ve araştırma yapmaya olanak sağlayan araştırma teknikleri, istatistik, kaynak tarama ve rapor yazma dersleri de yer almaktadır.

Psikoloji Bölümünden mezun olan öğrencilerimizin kazanacağı

beceriler şöyledir;

  • Eleştirel akıl yürütme becerileri
  • Analitik düşünme
  • Çevrenizdeki dünyayı farklı perspektiflerden görebilme yeteneği
  • Akıcı bir şekilde bakış açınızı ortaya koyma becerisi
  • İletişim becerisi
  • Problem çözme

,

  • Bilimsel araştırmaların planlanması ve yürütülmesi
  • Verilerin analizi ve yorumlanması.

İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ

İngilizce Öğretmenliği Bölümü’nün misyonu nitelikli İngilizce öğretmenleri yetiştirmektir.

Gerekli kuramsal bilgi, beceri ve stratejilerle donatılarak çağdaş standartlara uygun bir şekilde yetiştirilecek geleceğin İngilizce öğretmenleri, hem yerel hem de uluslararası bağlamda yabancı dil eğitiminin iyileştirilmesine katkı sunacaklardır.

Bölümümüzün mezunları; bilgi birikimleri, yenilikçilik ve özgür profesyonel yaklaşımlarıyla piyasadaki rekabet ortamında maksimum şansa ve daha iyi iş  olanaklarına kavuşmak üzere eğitim alacaklardır.

ÖZEL EĞİTİM ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ

Özel eğitime ihtiyaç duyan bireylerin okulöncesi ve ilköğretim düzeylerinde eğitimlerini gerçekleştirecek çağdaş, araştırmacı öğretmen, bilim uzmanı ve akademisyenler yetiştirmek bu programın temel amacıdır. Öğrencilerimize alan eğitiminin yanı sıra özel eğitim öğretmenliğinin değişik boyutları ile ilgili kuramsal ve uygulamalı bilgiler verilmektedir. Öğrencilerimize özel eğitim alanında araştırma ve uygulama becerilerini kazandırarak bilime ve eğitime katkıda bulunmak bölümün başlıca hedefidir. Özel eğitime gereksinimi olan öğrencilerin toplumsal yaşama olabildiğince bağımsız katılımlarını sağlamaya yönelik bilgi ve becerilerle donatacak özel eğitim öğretmenlerini yetiştirmek gayemizdir. Programın misyonu; kendisine, ailesine, topluma ve insanlığa karşı sorumluluğunun bilincinde mesleki bilgisi tam bireyler yetiştirmek ve insanlığa faydalı bilgi ve hizmet üretmektir.

Shopping cart

0

Sepetinizde ürün bulunmuyor.